O NÁS

Vítajte na stránke Cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenica. Sme cirkevný zbor v Košickom senioráte vo Východnom dištrikte a patríme do Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR TVORIA TIETO OBCE

Vyšná Kamenica, v ktorej je sídlo cirkevného zboru spolu s farským úradom a s matkocirkevným chrámom Božím z prvej polovice štrnásteho storočia

Fotky sú z roku 1998 (pred opravou exteriéru chrámu)

(fotky z roku 2003 a 2013)

Nižná Kamenica, v ktorej používame chrám Boží reformovanej kresťanskej cirkvi

(fotky z roku 2005)

Svinica, v ktorej máme náš druhý evanjelický chrám Boží

Bidovce, v ktorých používame chrám Boží Reformovanej kresťanskej cirkvi

Borda

Košický Klečenov

Ďurkov

Ruskov

Olšovany

Nižný Čaj

Vyšný Čaj

Slančík

Slanec

Bohdanovce

Blažice

Rákoš

Skároš

Slanské Nové mesto

Slanská Huta

Kalša

PREDSTAVITELIA CIRKEVNÉHO ZBORU
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.
Ing. Ladislav Mičko
Zborový farár
Zborový dozorca (NK)
Martin Dolgoš
Ladislav Dolgoš
Bratia kurátori za Vyšnú Kamenicu Martin Dolgoš a Ladislav Dolgoš
Ladislav Sekeľ st.
Ing. Ladislav Mičko
František Hajduk
Z ľavej Strany: brat kurátor Ladislav Sekeľ st., brat dozorca Ing. Ladislav Mičko, brat kurátor František Hajduk
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, CSc
Štefan Vojtko st.
Brat Kurátor prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, CSc
Brat kurátor Štefan Vojtko st.
PRESBYTERSTVO

Vyšná Kamenica

Mgr. Danka Frištiková 

Mgr. Ladislav Vangor

Bc. Milan Sabadoš 

Ján Sedlák

Marek Vangor

Ing. Ľubomír Čulko - náhradný presbyter

Nižná Kamenica

Ing. Radoslav Opiňár

Jaroslav Šiška

Alena Orosová

Mgr. Danka Lukačová - fíliálna pokladnička

Ing. Želmíra Gajdošová

Lenka Balogová - náhradná presbyterka

Svinica

Štefan Vojtko ml.

Ján Šuchta

Radoslav Závodník

Ladislav Vojtko st.

Bidovce

Bc. Pavel Hruška

Ján Hreha

Kantorky cirkevného zboru
Bc. Andrea Dolgošová
Martina Gondoľová
Ing. Dominika Dolgošová
Kantorka, vedúca spevokolu
Kantorka
Kantorka
Hospodárska revízna komisia

Monika Opiňárová

Viera Šimková

Valéria Petrová

Helena Borošová

Anna Fedorová

Učtovníčka cirkevného zboru

Ing. Janette Hrehová

Pokladníčky

Valéria Petrová                            (Vyšná Kamenica)

Mgr. Danka Lukáčová                 (Nižná Kamenica)

Ing. Jarmila Lenhardtová           (Bidovce)

Zdenka Čigašová                         (Svinica)

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.