© 2018 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

OZNAMY

Rozpis služieb Božích - na stiahnutie

26-10-2019

19. nedeľa po Trojici

Rozpis služieb Božích

Vyšná Kamenica                            9:30 - VOLEBNÝ KONVENT

Svinica                                            11:00 - VOLEBNÝ KONVENT 

27-10-2019

REFORMAČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Rozpis služieb Božích

28.10.2019-31.10.2019

Vyšná Kamenica                            18:00

30-10-2019

Pamiatka reformácie

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            16:30

Vyšná Kamenica                            18:00 

02-11-2019

20. nedeľa po Trojici; Pamiatka zosnulých a pamiatka posvätenia chrámu

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:30

09-11-2019

21. nedeľa po Trojici; Tretia pred koncom cirkevného roka

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

16-11-2019

22. nedeľa po Trojici; Druhá pred koncom cirkevného roka

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

23-11-2019

23. nedeľa po Trojici; Posledná nedeľa v cirkevnom roku

Rozpis služieb Božích

Bidovce                                           8:00 +  Večera Pánova

Vyšná Kamenica                            9:30

Svinica                                            11:00 

30-11-2019

1. nedeľa adventná

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00 

Vyšná Kamenica                            9:30

07-12-2019

2. nedeľa adventná

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00 + Večera Pánova

Vyšná Kamenica                            9:30

14-12-2019

3. nedeľa adventná

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00 + Večera Pánova

Vyšná Kamenica                            9:30

21-12-2019

4. nedeľa adventná

Rozpis služieb Božích

Bidovce                                           8:00

Vyšná Kamenica                            9:30 + Večera Pánova

Svinica                                            11:00

Please reload

PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY KONANIA SLUŽIEB BOŽÍCH A TO KVÔLI PREBIEHAJÚCIM VOĽBÁM  DO ORGÁNOV A FUNKCIÍ V ŠTRUKTÚRACH EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU.