© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

OZNAMY

Rozpis služieb Božích - na stiahnutie

05-01-2020

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

11-01-2020

1.nedeľa po Zjavení

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

18-01-2020

2.nedeľa po Zjavení

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30 

25-01-2020

3.nedeľa po Zjavení

Rozpis služieb Božích

Bidovce                                           8:00

Vyšná Kamenica                            9:30 

Svinica                                            11:00

01-02-2020

4.nedeľa po Zjavení

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

08-02-2020

Nedeľa Deviatnik Výročitý účtovný konvent

Rozpis služieb Božích

Vyšná Kamenica                            9:30

15-02-2020

Nedeľa po Deviatniku

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

22-02-2020

Predpôstna nedeľa

Rozpis služieb Božích

Bidovce                                           8:00

Vyšná Kamenica                            9:30 

Svinica                                            11:00

29-02-2020

1.nedeľa pôstna

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00 

Vyšná Kamenica                            9:30

07-03-2020

2.nedeľa pôstna

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00

Vyšná Kamenica                            9:30

14-03-2020

3.nedeľa pôstna

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00 

Vyšná Kamenica                            9:30

21-03-2020

4.nedeľa pôstna

Rozpis služieb Božích

Bidovce                                           8:00 + Večera Pánova

Vyšná Kamenica                            9:30 

Svinica                                            11:00

28-03-2020

5.nedeľa pôstna SMRTNÁ

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00  + Večera Pánova

Vyšná Kamenica                            9:30 

04-04-2020

6.nedeľa pôstna KVETNÁ

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:00 

Vyšná Kamenica                            9:30  + Večera Pánova

08-04-2020

Zelený štvrtok

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            18:00  + Večera Pánova

09-04-2020

Veľký piatok

Rozpis služieb Božích

Svinica                                            8:00  

Vyšná Kamenica                            9:30  + Večera Pánova

11-04-2020

1.sviatok Veľkonočný

Rozpis služieb Božích

Vyšná Kamenica                            9:30

12-04-2020

2.sviatok Veľkonočný

Rozpis služieb Božích

Nižná Kamenica                            8:30

Svinica                                            10:00  + Večera Pánova

Please reload

PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY KONANIA SLUŽIEB BOŽÍCH A TO KVÔLI PREBIEHAJÚCIM VOĽBÁM  DO ORGÁNOV A FUNKCIÍ V ŠTRUKTÚRACH EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU.