ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Záväzné úpravy č. 4/1996

pre cirkevnozbornú prax v ECAV na Slovensku

v znení oznámenia č. 1/2009

Generálne presbyterstvo a Zbor biskupov ECAV na Slovensku prijali tieto záväzné úpravy.

"...vydávame tieto záväzné pokyny pre cirkevno-zborovú prax a žiadame, aby sa vo vedomí zodpovednosti viery konalo v cirkvi "všetko slušne a v poriadku" (1K 14,40), aby "slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu"(Tit 2,5) vo vedomí, že hrubé priestupky, neplnenie povinností, neposlušnosť, volajú na disciplinárnu zodpovednosť schválené cirkevné zákony."

A. KRST

B. KONFIRMÁCIA

C. SPOVEĎ A VEČERA PÁNOVA

D. SOBÁŠ

E. POHREB

F. PRESTUP A VYSTÚPENIE Z CIRKVI

 

G. HISTÓRIA CZ VYŠNÁ KAMENICA

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.