Galéria - Vzhľadom na prijatie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, toho času cirkevný zbor nebude upgradovať galériu

Mikulášsky guláš na spevokole

Dňa 4.12.2015 si spevokol cirkevného zboru pochutnal na guláši z baraniny a hovädziny, ktorý s láskou pripravil brat presbyter Ladislav Dolgoš so synom Samkom a s nemenovaným spolukuchárom.
Ospravedlňujeme sa za nižšiu kvalitu fotografií, ale pravdepodobne zlyhala technika. Pravdepodobne.

 

Mikulášsky guláš - druhý ročník

Aj tohto roku si spevokolisti CZ Vyšná Kamenica spríjemnili predvianočný nácvik vianočných piesní prípravou a konzumáciou baranieho mikulášskeho guláša, ktorý pripravili spevokolista - brat presbyter Ladislav Dolgoš (oferoval dvoch baranov a ingrediencie) a Róbert Bobovič (oferoval čas a skúsenosti). 

 

Guláš bol naozaj vynikajúci, pozrite si apetít konzumentov :-)

Brigáda pri fare 18.6.2016

V sobotu, dňa 18.6.2016, sa konala v poradí už ani nevednoktorá brigáda pri novej farskej budove. Slnko nemilosrdne pražilo, ale čo sa naplánovalo, to sa aj zrealizovalo. Vďaka Bohu!
Zabetónovali sme platne pod prístrešok na drevo a pod garáž (cca 16 kubických metrov betónu) a osadili bleskozvod na streche novostavby.
Priložené fotografie napovedajú o atmosfére celej brigády. Momentky zachytávajú únavu, ale aj radosť z dobre vykonanej práce.

 

Brigáda na fare (23.apríl 2016)
Šeciálne poďakovanie patrí sestre presbyterke Alenke Orosovej za prípravu chutnej špeciality na obed pre všetkých, samozrejme sestre Jolane Janičkárovej za pohonné hmoty k chuti do práce a v neposlednom rade sestre Božene Habalovej za napečenie kysnutých koláčov.

Bohu vďaka za všetkých!
  
Pre lepšiu predstavivosť o usilovnosti chlapov pozrite videá :


https://www.youtube.com/watch?v=VHDEfdxYwlY

https://www.youtube.com/watch?v=TCEDsNNN3SI

Brigády pri novej fare 30.5. - 6.6.2015

V dňoch 30.mája 2015 a potom o týždeň neskôr brat dozorca Ing. Ladislav Mičko zorganizoval brigádu pri novej farskej budove, na ktorej sa elektrifikoval interiér.

Brigády sa 30. mája 2015 zúčastnili Ing. Ladislav Mičko, Vladimír Mičko, Radoslav Mičko, Ladislav Sekeľ a Maroš Sekeľ, ktorý urobili zástrčkový okruh.

Dňa 6.júna 2015 sa konala druhá brigáda, pri ktorej sa vykonali tieto práce:
- svetelný okruh farskej budovy
- kanalizačná prípojka
Tejto brigády sa zúčastnili Ing. Ladislav Mičko, Maroš Sekeľ, Bc. Pavol Hruška, Filip Butala, Andrej Paľa, František Hajduk a Mikuláš Garančovský (za rodinu Janičkárovú).

 

Letné brigády pri stavbe novej fary 2015

REALIZÁCIA VÝKOPOVÝCH PRÁC NA PRÍPOJKY
Vinco Oros pri kopaní kanalizačnej, elektrickej a vodovodnej prípojky. "Puky", Ondrej Sabol s fúrikom, Vlado Uhrin vzadu pri lopate a brat kurátor František Hajduk vpravo pri rozvážaní piesku do výkopu ny vyrobenie výstelky. Brat kurátor Milan Sabadoš a "Tino" pri zarovnávaní výkopu pred uložením prípojok. (Pri fotení "Tino" hovorí: " Počkajte, teraz ma odfoťte, už mám napnuté svaly." Tak má jednu sólo kulturistickú fotku.)
Mičkom pri zahŕňaní základov . Mičko s "Hapkesom" odfotení pri uvažovaní nad postupom ďalších prác.

REALIZÁCIA DRENÁŽE A ZÁSYPOVÝCH PRÁC
Brat dozorca Ladislav Mičko (vychádzajúci zo špajze),  Pavol Hruška a Radko Mičko pri ukladaní izolácie pred zalievaním poteru. Ladislav Vangor, Miroslav Netreba starší a mladší, Roman Petra a " nesmrteľný Tino" pri obsypávaní základov novostavby. Ľubo Čulko a Ján Šuchta, spolu s nimi všadeprítomný "Tino" ukladajú drenáž okolo základov. (Ľubo a Janko sa pokladajú za nefotogenických, preto pri fotení sklonili hlavy. Asi majú pravdu :-) ) 
Miki Garančovský a brat kurátor František Hajduk odfotení pri obdivovaní prechádzajúceho auta :-) .

 

Deň matiek vo Vyšnej Kamenici 2014

Dňa 11.mája 2014 v rámci služieb Božích na 3.nedeľu po Veľkej noci vystúpili detské besiedky cirkevného zboru a zablahoželali mamičkám k ich sviatku. Obidvom našim vedúcim detských besiedok, Zuzke Miklošovej a Alenke Orosovej, pekne ďakujeme za pripravený program.

Deň matiek vo Vyšnej Kamenici 10.5.2015

Detské besiedky z Nižnej a Vyšnej Kamenice nacvičili a predviedli pekný program ku dňu matiek. Na záder služieb Božích deti rodali milé darčeky pre prítomné mamičky.
 

Program detských besiedok na deň matiek

Naše deti nám pripravili pekný program na služby Božie k dňu matiek. Svojím vystúpením dojali srdcia všetkých zúčastnených. Naša vďaka patrí pravdaže všetkým, ktoré deti na tento sviatok pripravili.

Viď video:

https://www.youtube.com/watch?v=_hBkZJwe8DM&feature=em-upload_owner

 

Ekumenický modlitebný týždeň 2014

Fotografie z prvého večera EMT 2014 ( ev. kostol Vyšná Kamenica 27.1.2014). Fotografie z druhého večera EMT (reformovaný kostol Svinica 28.1.2014). Fotografie z tretieho večera EMT (gréckokatolícky kostol Košický Klečenov 29.1.2014). Fotografie zo štvrtého večera EMT (rímskokatolícky kostol Svinica 30.1.2014). Fotografie z piateho večera EMT (reformovaný kostol Bidovce 31.1.2014)
 

Z konventu za rok 2014 (1.marca 2015)

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku uzavrel na výročitom účtovnom konvente rok 2014. Naplnil tak literu cirkevného zákona a vytýčil si nové ciele, ktoré s Božou pomocou, chce dosahovať.
 

Návšteva generálneho konzula Maďarskej republiky vo Vyšnej Kamenici

Generálny konzul Maďarskej republiky Ádám Szesztay v doprovode Laszsloa Kotelesa a starostu obce Vyšná Kamenica Jána Mikloša navštívili evanjelický chrám Boží vo Vyšnej Kamenici.

Pri  rozhovoroch pán generálny konzul prejavil záujem o históriu cirkevného zboru a do budúcnosti prisľúbil ďalšiu spoluprácu. Rozlúčili sme sa s prísľubom ďalšieho skorého stretnutia.

 

Z vianočnej akcie Samaritan Purse

Ako každý rok, už po mnohýkrát, deti z cirkevného zboru boli obdarované pripravenými darčekmi z Nemecka. Ďakujeme darcom a taktiež spolupracovníkom v cirkevnom zbore za distribúciu darčekov.
 

Montáž lešenia na fasádne práce

Brat kurátor Martin Dolgoš s bratom Ladislavom Dolgošom, Jánom Sedlákom, Samkom Dolgošom, Martinom Gondoľom pripravili lešenie na fasádne práce.

 

Úprava štablónu na novej fare

V dňoch 1.-3. septembra brat dozorca Ing. Ladislav Mičko  zorganizoval brigádu, počas ktorej obetaví chlapi z Nižnej Kamenice strávili tri dlhé dni pri namáhavej robote - úprave a príprave štablónu na zatepľovanie a následné fasádovanie.

Vrelá vďaka patrí:
Ladislavovi Mičkovi, Radkovi Mičkovi, Mariánovi Lukáčovi, Martinovi Lukáčovi, Slavovi Kopasovi st aj mladšiemu, Vladovi Uhrinovi, Martinovi Bertkovi, Marošovi Sekeľovi, Ďurovi Kecerovi, Viktorovi Sklenkovi, Adamovi Orosovi, Vladovi Mičkovi a najmä Danke Lukáčovej, ktorá sa starala o pohodlie a konfort pre všetkých pracujúcich a to zabezpečovaním stravy a ostatného občerstvenia.

 

Veľká noc vo Vyšnej Kamenici 2014

V rámci služieb Božích na Veľkonočnú nedeľu (Vyšná Kamenica) i na Veľkonočný pondelok (Svinica) veriaci zablahoželali prostredníctvom brata dozorcu Ing. Ladislava Mička a brata kurátora Štefana Vojtka st., bratovi farárovi k životnému jubileu 40.-tim narodeninám.
Na fotografiách brat kurátor Štefan Vojtko st. (Svinica)  blahoželá zborovému farárovi k narodeninám.

Vianoce vo Vyšnej Kamenici a vo Svinici 2015-2016   
Konečne aj k nám zavítali Vianoce. Tešili sme na ne všetci a každý svojou troškou prispel k tomu, aby sme prežili krásne a požehnané sviatky narodenia Pána Ježiša Krista.

Na Štedrý večer Sme mali služby Božie na dvoch miestach. Na oboch miestach vystupovali so svojim programom detiu.
Vo Svinici svoje naučené básne zarecitovali konfirmandi a deti z evanjelického náboženstva.
Vo Vyšnej Kamenici vystupovali deti z dvoch besiedok a to z Vyšnej Kamenice pod vedením Zuzky Miklošovej a z Nižnej Kamenice pod vedením Alenky Orosovej. Deti pri speve doprevádzala dominika Dolgošová. Všetkým srdečne ďakujeme.


Vianoce 2016

Dlho očakávané Vianoce zavítali aj do evanjelických chrámov vo Svinici a vo Vyšnej Kamenici. Deti zo Svinice, nacvičili a predniesli svoje pásmo básni k sviatku narodenia Pána Ježiša Krista. Rodičia a starí rodičia, ale aj my ostatní môžme byť na tieto deti právom hrdí.  Vo Vyšnej Kamenici detské besiedky z Vyšnej Kamenice a Nižnej Kamenice spojili svoje vystúpenie do jedného a vytvorili úžasnú zmes piesní a hovoreného slova. 

Úprimná vďaka patrí Dominike Dolgošovej, Zuzke Miklošovej, Alenke Orosovej a Želke Gajdošovej. 

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.