© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

AKTIVITY CIRKEVNÉHO ZBORU

Detská besiedka vo Vyšnej Kamenici

Detská besiedka v Nižnej Kamenici

 

Stretnutie spevokolu

nedeľa o 10.30

nedeľa o 14:00

pondelok o 18.00

Srdečne Vás pozývame do nášho spevokolu.

Stretnutie konfirmandov (1. a 2. roč.)

Biblické hodiny:

Svinica

Nižná Kamenica

Vyšná Kamenica

V advente a pôste sa biblické hodiny nahrádzajú večierňami:

Svinica

Nižná Kamenica

Vyšná Kamenica

Vyučovanie náboženstva:

(Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu)

ZŠ Bidovce

štvrtok o 16.00

utorok o 16.30

utorok o 18.00

štvrtok o 18.00

utorok o 16.30

utotok o 18.00

štvrtok o 18.00