AKTIVITY CIRKEVNÉHO ZBORU

Detská besiedka                       Vyšná Kamenica          nedeľa 10.30

Mládež                                       Vyšná Kamenica          nedeľa 15.30

Spevokol                                    Vyšná Kamenica          pondelok 18.00

Večerné služby Božie               Svinica                          utorok 16.30

Večerné služby Božie               Nižná Kamenica          utorok 18.00

Stretnutie žien                          Vyšná Kamenica          streda 18.00

Stretnutie konfirmandov         Vyšná Kamenica          štvrtok 16.00

Večerné služby Božie               Vyšná Kamenica          štvrtok 18.00

Stretnutie dorastu                    Vyšná Kamenica          sobota  16.00

Poznámky: 

1. Spevokol sa stretáva na nácvik zvyčajne v období od októbra do Vianoc a potom zvyčajne od nedele Deviatnik do Veľkej noci  

2. Večerné služby Božie sa konajú od Pamiatky reformácie do 4.nedele adventnej a potom od nedele Deviatnik do Tichého týždňa. 

3. Evanjelické náboženstvo je vyučované podľa rozvrhu jednotlivých základných škôl. 

Vyučovanie náboženstva:

Evanjelické náboženstvo sa vyučuje na základných školách v Bidovciach, v Nižnej Kamenici a vo Svinici. (Vyučovanie evanjelického náboženstva vo Svinici toho času neprebieha a to z dôvodu nulového počtu evanjelických detí na tejto škole) 

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.