© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

AKTIVITY CIRKEVNÉHO ZBORU

Detská besiedka vo Vyšnej Kamenici

Stretnutie spevokolu

nedeľa o 10.30

pondelok o 18.00

Srdečne Vás pozývame do nášho spevokolu.

Stretnutie konfirmandov (1. a 2. roč.)

Stretnutie žien sa koná vždy v stredu o 18.00

Stretnutie dorastencov sa koná v sobotu o 16.00

Stretnutie mládeže sa koná v nedeľu o 15.30

Od Pamiatky reformácie do 4. adventnej nedele a v období od nedele Deviatnik do 6. pôstnej nedele sa konajú večierne:

Svinica

Nižná Kamenica

Vyšná Kamenica

Vyučovanie náboženstva:

(Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu)

ZŠ Bidovce

štvrtok o 16.00

utorok o 16.30

utotok o 18.00

štvrtok o 18.00