© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

Nech sa všetko medzi vami deje v láske

 

1. Korinťanom 16, 14

V súvislosti s opatreniami ochrany a prevencie voči šíreniu vírusového ochorenia sa služby Božie a všetky ďalšie podujatia v našom CZ do odvolania nebudú konať.

Milí bratia a sestry, pôst je obdobím stíšenia sa. V tomto období má byť pozornosť človeka  sústredená na Pána Ježiša Krista, ktorý berie svoj kríž na seba a nastupuje na cestu na Golgotu. Naše sústredenie sa, naše tradície, naše zvyklosti však vyrušuje pandémia, ktorá mení zaužívané spôsoby života.  

Áno, chceli by sme tak ako každý rok aj v tomto období sledovať Krista a koncentrovať sa na zmysel a význam Jeho utrpenia a smrti, chceli by sme spoločne čítať pašie a pristupovať k sviatosti Večere Pánovej, ale rozhodnutie zodpovedných autorít, pre dobro a ochranu všetkých ľudí, ruší naše tradície. Nemôžme sa zhromažďovať, nemôžme konať tak, ako sme boli doteraz zvyknutí.  Neboli sme pripravení na situáciu, v ktorej sme sa ocitli a nevieme na ňu promptne reagovať. Skôr sme vystrašení z toho, čo je a bojíme sa toho, čo bude.

Ten, ktorý je stredobodom pôstu a Veľkej noci, Pán Ježiš Kristus,  však hovorí:  Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. 

Chceme dúfať spolu s Kristom v Otcovu moc, ktorá nemožné premenila na možné a strach z neviditeľného nepriateľa premenila na radosť zo vzkriesenia. K tomu si prosíme silu a múdrosť zhora, po ktorú i vám, milí bratia a sestry, odporúčame prísť počas nasledujúcich dní na webové stránky naše cirkvi, ktorá takéto možnosti ponúka. 

Využite tieto možnosti a povzbuďte svoju vieru, aby vaša viera nezhasla, ale rozhojňovala sa v Božej milosti i v čase súženia. 

Pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní života vám praje predsedníctvo cirkevného zboru.   

https://www.ecav.sk/povzbudenie/video-povzbudenia 

https://www.ecav.sk/povzbudenie/zamyslenia

 

https://www.ecav.sk/povzbudenie/modlitby  

 

https://www.ecav.sk/povzbudenie/biblicke-vyklady

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pastiersky

-list-zboru-biskupov-ecav-na-slovensku-k-velkej-noci-2020  

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pozvanie-k-modlitbam 

Pastiersky list zboru biskupov ECAV:

Domáca pobožnosť na 6. pôstnu nedeľu:

Veľkonočný pozdrav:  https://youtu.be/uzFRW02gMro