© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.

Nech sa všetko medzi vami deje v láske

 

1. Korinťanom 16, 14

ZÁKLADNé PRAVIDLO PRE KONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH V CIRKEVNOM ZBORE

1. nedeľa v mesiaci

08.00 — Nižná Kamenica

09.30 — Vyšná Kamenica

3. nedeľa v mesiaci

08.00 — Nižná Kamenica

09.30 — Vyšná Kamenica

2. nedeľa v mesiaci

08.00 — Svinica

09.30 — Vyšná Kamenica

4. nedeľa v mesiaci

08.00 — Bidovce

09.30 — Vyšná Kamenica

11.00 — Svinica

5. nedeľa v mesiaci

09.30 — Vyšná Kamenica