Nech sa všetko medzi vami deje v láske

 

1. Korinťanom 16, 14

Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Vyšná Kamenica oznamuje svojim členom, že na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva v uvoľňovaní opatrení v boji s koronavírusom sa počnúc 10.májom 2020 opätovne budú konať služby Božie za dodržania určitých pravidiel.

 

Služby Božie sa budú konať od 10.mája 2020 IBA v evanjelickom chráme Božom vo Vyšnej Kamenici  na dvakrát.

Prvé služby Božie začínajú o 8.30 – a sú určené pre rizikové skupiny a veriacich starších ako 65 rokov.

Druhé služby Božie začínajú o  10.00 – a sú určené pre ostatných veriacich.

 

Podmienkou účasti na službách Božích je vstup do chrámu Božieho s prekrytými hornými dýchacími cestami a rešpektovanie pravidiel dezinfekcie pri vstupe do chrámu a rešpektovanie zasadacieho poriadku v chráme podľa usmernení zodpovedných poverených členov cirkevného zboru.

 

Z účasti na službách Božích sú automaticky vylúčení tí, ktorí majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia.  

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.