Nech sa všetko medzi vami deje v láske

 

1. Korinťanom 16, 14

Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Vyšná Kamenica oznamuje svojim členom, že na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva v uvoľňovaní opatrení v boji s koronavírusom sa počnúc 10.júnom 2020 opätovne budú konať služby Božie za dodržania určitých pravidiel.

 

Služby Božie sa budú konať od 10.júna 2020 podľa štatútu cirkevného zboru  zaužívaným spôsobom a to nasledovne: 

 

prvá nedeľa v mesiaci : 

Nižná Kamenica       8.00

Vyšná Kamenica       9.30

 

druhá nedeľa v mesiaci: 

Svinica                     8.00

Vyšná Kamenica        9.30

 

tretia nedeľa v mesiaci : 

Nižná Kamenica       8.00

Vyšná Kamenica       9.30

 

štvrtá nedeľa v mesiaci: 

Bidovce                   8.00

Vyšná Kamenica       9.30

Svinica                    11.00

 

 

Pre rizikové skupiny a veriacich starších ako 65 rokov sa budú  konať služby Božie až do odvolania každý štvrtok v Nižnej Kamenici o 18.00.

 

 

Podmienkou účasti na službách Božích je vstup do chrámu Božieho s prekrytými hornými dýchacími cestami, rešpektovanie pravidiel dezinfekcie pri vstupe do chrámu a rešpektovanie zasadacieho poriadku v chráme podľa usmernení zodpovedných  členov cirkevného zboru.

 

Z účasti na službách Božích sú automaticky vylúčení tí, ktorí majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia.  

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH:

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.